Sertifikalar

GOED kar amacı gütmeyen, üye odaklı bir ticaret birliğidir. Misyonu sağlık yararlarına teşvik ederken, halk eğitimini ve güvenliğini desteklerken, etik iş ve ürün kalitesi standartlarını belirlerken ve hükümet, sağlık ve endüstri ilişkilerini ilerletirken EPA ve DHA Omega-3 piyasalarını geliştirmeye, desteklemeye ve büyütmeye kararlı GOED üyelerini desteklemektir.

IFS Tedarik zinciri boyunca süreçleri kapsayan sekiz farklı gıda ve gıda dışı standarttan oluşur. Bununla birlikte, IFS bu süreçlerin neye benzemesi gerektiğini belirtmez, sadece bunların risk bazlı değerlendirmesini sağlar. Farklı standartlar şimdi dünya çapındaki üreticiler ve perakendeciler tarafından küreselleşmeden kaynaklanan kalite, şeffaflık ve verimlilik için yeni gereksinimleri karşılamak için kullanılmaktadır. Standartlarımızın tüm ortakların ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için bunları tedarikçiler, perakendeciler ve sertifikasyon kuruluşları ile birlikte geliştiriyoruz.

 

Dünya çapında güvenli, sürdürülebilir tarım hedefi olan global bir kuruluştur. Dünyanın dört bir yanındaki tarım ürünlerinin sertifikasyonu için belirli standartları vardır.

DNV-GL, denizcilik endüstrisi için dünyanın önde gelen derecelendirme kuruluşu ve saygın bir danışmandır. DNV-GL, tüm gemi tipleri ve deniz yapılarında taşımacılık sektörünün  güvenlik, kalite, enerji verimliliği ve çevresel performansını iyileştirir.

Norveç Gıda Güvenliği Kurumu, güvenli gıda ve içme suyundan sorumlu bir Norveç devlet kurumudur ve insan, bitki, balık ve hayvan sağlığı ile çevre dostu üretim ve hayvan ve balıkların etik olarak kabul edilebilir çiftçiliği alanlarında çalışmaktadır.

Norveç Su Ürünleri Konseyi, Norveç su ürünleri pazarlarını geliştirmek için Norveç su ürünleri ve su ürünleri endüstrisi ile birlikte çalışır.

Norveç Deniz Ürünleri Konseyi (NSC), Norveç deniz ürünleri kaynaklarının değerini artırmayı amaçlamaktadır. Bunu, dünya genelindeki belirli pazarlarda piyasa bilgileri, piyasa geliştirme, piyasa riski yönetimi ve itibar riski yönetimi yoluyla yapıyoruz.

Norveç Deniz Ürünleri menşei, dünya çapında tüketicilere Norveç deniz ürünlerinin
olağanüstü kalitesi için bir garantidir.

HACCP, gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sistemidir. HACCP, İngilizce Hazard Analysis and Critical Control Point – Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları ifadesinin kısaltmasıdır. Sistem, ürün güvenliğini etkileyen tehlikelerin önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır

Dünyadaki herkesin güvenli yiyeceğe erişimi olmalıdır.Bu nedenle hayvan yemi zincirindeki her şirket güvenli yem sağlamayı taahhüt etmelidir.Şirketlerin güvenli beslemeye katkıda bulunmalarını kolaylaştıran bir sertifikasyon programı uygularız.Programımızı ve topluluğumuzu güncel tutmak için yem güvenliği güvencesi hakkında dünya çapında değerli bilgileri topluyor  ve paylaşıyoruz