Sertifikalar

GOED PROUD MEMBER GOED, kar amacı gütmeyen, üye odaklı bir ticaret birliğidir. Misyonu, sağlık yararlarına teşvik ederek, halk eğitimini ve güvenliğini desteklemek, etik iş ve ürün kalitesi standartlarını belirlemek ve hükümet, sağlık ve endüstri ilişkilerini ilerletirken EPA ve DHA Omega-3 piyasasını geliştirmek, desteklemek ve büyütmeye kararlı GOED üyelerini desteklemektir.
IFS Food IFS, tedarik zinciri boyunca süreçleri kapsayan sekiz farklı gıda ve gıda dışı standarttan oluşur. Bununla birlikte, IFS bu süreçlerin neye benzemesi gerektiğini belirtmez, sadece bunların risk bazlı değerlendirmesini sağlar. Farklı standartlar, dünya çapındaki üreticiler ve perakendeciler tarafından küreselleşmeden kaynaklanan kalite, şeffaflık ve verimlilik için yeni gereksinimleri karşılamak için kullanılmaktadır. Standartların tüm ortakların ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için bunları tedarikçiler, perakendeciler ve sertifikasyon kuruluşları ile birlikte geliştirmektedir.

GLOBAL G.A.P.
Dünya çapında güvenli, sürdürülebilir tarım hedefi olan global bir kuruluştur.
Dünyanın dört bir yanındaki tarım ürünlerinin sertifikasyonu için belirli standartları
vardır.

DNV-GL, denizcilik endüstrisi için dünyanın önde gelen derecelendirme kuruluşu ve saygın
bir danışmandır. DNV-GL, tüm gemi tipleri ve deniz yapılarında taşımacılık
sektörünün güvenlik, kalite, enerji verimliliği ve çevresel performansını iyileştirir

Norveç Su Ürünleri Konseyi, Norveç su ürünleri pazarlarını geliştirmek için Norveç su ürünleri ve su
ürünleri endüstrisi ile birlikte çalışır.
Norveç Deniz Ürünleri Konseyi (NSC), Norveç deniz ürünleri kaynaklarının değerini artırmayı
amaçlamaktadır. Bunu, dünya genelindeki belirli pazarlarda piyasa bilgileri, piyasa geliştirme, piyasa riski
yönetimi ve itibar riski yönetimi yoluyla yapmaktadır.

Norveç Deniz Ürünleri menşei, dünya çapında tüketicilere Norveç deniz ürünlerinin
olağanüstü kalitesi için bir garantidir.

HACCP, gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni,
ekipman hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve
servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin
ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sistemidir. HACCP, İngilizce Hazard Analysis
and Critical Control Point – Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları ifadesinin kısaltmasıdır. Sistem,
ürün güvenliğini etkileyen tehlikelerin önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayan
sistematik bir yaklaşımdır

Dünyadaki herkesin güvenli yiyeceğe erişimi olmalıdır misyonuyla hareket eden bu program, bu nedenle
hayvan yemi zincirindeki her şirketin güvenli yem sağlamayı taahhüt etmesi gerektiğini düşünmektedir.
Şirketlerin güvenli beslemeye katkıda bulunmalarını kolaylaştıran bir sertifikasyon programı
uygulamaktadır. Programı ve topluluğu güncel tutmak için yem güvenliği güvencesi hakkında dünya
çapında bilgileri toplamakta ve paylaşmaktadır.